WYMAGANIA EDUKACYJNE
niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

II ETAP EDUKACYJNY - KLASY 4-8

 

PRZEDMIOT KLASA
4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B 8A
język polski plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF 
język angielski 

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

język niemiecki             plik PDF  plik PDF  plik PDF 
muzyka plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF   
plastyka plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF   
historia plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF 
wiedza o społeczeństwie                 plik PDF 
przyroda plik PDF  plik PDF               
geografia     plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF 
biologia     plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF 
chemia             plik PDF  plik PDF  plik PDF 
fizyka             plik PDF  plik PDF  plik PDF 
matematyka plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF 
informatyka plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF 
technika plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF       
wychowanie fizyczne

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF

plik PDF 

plik PDF 
edukacja dla bezpieczeństwa                 plik PDF 
religia plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF  plik PDF