Obowiązek informacyjny

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klauzula informacyjna RODO dla rodziców

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klauzula informacyjna monitoring – dotyczy budynku szkoły Wierzchosławice 713

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klauzula informacyjna monitoring – dotyczy budynku szkoły Wierzchosławice 97

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku ucznia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Beata Ogar

tel. 14 6797056

ido.spwierzchoslawice@wierzchoslawice.pl