Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY – 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – 

SEKRETARZ – 

SKARBNIK – 

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie, którzy prezentują nienaganną postawę, wyróżniają się w nauce oraz w zachowaniu.
Poczet sztandarowy odgrywa bardzo ważną rolę w Samorządzie Uczniowskim. Wybrani uczniowie reprezentują Szkołę Podstawową im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach na różnych uroczystościach zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

W roku szkolnym 2022/2023 członkami pocztu sztandarowego są: