Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY – RAFAŁ GALARY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – WERONIKA PADŁO

SEKRETARZ – JULIA MOLCZYK

SKARBNIK – WIKTOR CHRAPUSTA

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie, którzy prezentują nienaganną postawę, wyróżniają się w nauce oraz w zachowaniu.
Poczet sztandarowy odgrywa bardzo ważną rolę w Samorządzie Uczniowskim. Wybrani uczniowie reprezentują Szkołę Podstawową im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach na różnych uroczystościach zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

W roku szkolnym 2019/2020 członkami pocztu sztandarowego są:

Minorczyk Natalia

Trytek Laura

Boryczko Zuzanna

Brońska Natalia

Guzy Roksana

Padło Weronika

Basta Alicja

Siedlik Izabela

Bogusz Daniel

Klimczyk Paweł

Zymuła Bartłomiej

Rajski Kamil 

Pasieczny Albert