SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2020/2021


PRZEWODNICZĄCY – RAFAŁ GALARY

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – WERONIKA PADŁO


SEKRETARZ – JULIA MOLCZYK


SKARBNIK – WIKTOR CHRAPUSTASztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.
Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
Ceremoniał szkolny jest bardzo ważnym elementem kształtującym w środowisku uczniowskim postawy patriotyczne oraz uczącym szacunku do tradycji narodu polskiego i symboli narodowych. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować uczniowie, którzy prezentują nienaganną postawę, wyróżniają się w nauce oraz w zachowaniu.
Poczet sztandarowy odgrywa bardzo ważną rolę w Samorządzie Uczniowskim. Wybrani uczniowie reprezentują Szkołę Podstawową im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach na różnych uroczystościach zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

W roku szkolnym 2019/2020 członkami pocztu sztandarowego są:            

Minorczyk Natalia
Trytek Laura
Boryczko Zuzanna
Brońska Natalia
Guzy Roksana
Padło Weronika
Basta Alicja
Siedlik Izabela
Bogusz Daniel
Klimczyk Paweł
Zymuła Bartłomiej
Rajski Kamil 
Pasieczny Albert