SAMORZĄD UCZNIOWSKI

OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

mgr Agnieszka Ożóg-AhmedPRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Daria Wilk


ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Antonina BożekSEKRETARZ/SKARBNIK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:


Alan Jakubiec