KADRA 2022/2023

 

PRZEDMIOT  NAUCZYCIEL 
Wychowanie przedszkolne

mgr Kinga Machaczka

mgr Magdalena Moskal

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Bucka

mgr Agata Turek

mgr Jolanta Kryczka

mgr Teresa Suda

mgr Beata Kolat

mgr Anna Kozioł

mgr Aneta Burnat 

mgr Katarzyna Solak

Język polski

mgr Agnieszka Adamczyk

mgr Małgorzata Beściak

mgr Barbara Kwapniewska

mgr Elżbieta Zegar

Język angielski

mgr Agnieszka Ożóg-Ahmed

mgr Wojciech Koźluk

mgr Kinga Szczepanik

Język niemiecki mgr Dominika Karpiel
Historia mgr Marek Podraza
Wiedza o społeczeństwie mgr Marek Podraza
Matematyka

mgr Agnieszka Batko

mgr Katarzyna Słupek-Karpiel

mgr Małgorzata Karaś

Fizyka

mgr Katarzyna Słupek-Karpiel

mgr Wojciech Kryczka

Chemia mgr Leokadia Gacoń-Ptak
Geografia mgr Wojciech Siedlik
Biologia mgr Marta Kuciewicz-Lubera
Przyroda mgr Marta Kuciewicz-Lubera
Informatyka

mgr Wojciech Kryczka

mgr Maciej Lis

Technika

mgr Elżbieta Biały

mgr Wojciech Kryczka

mgr Wojciech Siedlik

Plastyka

mgr Elżbieta Tomulik

mgr Kinga Machaczka

Muzyka mgr Irena Juchniewicz-Miękina
Religia

ks. mgr Piotr Madej

ks. mgr Łukasz Ruchała

Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Kacer

mgr Agnieszka Radwańska

mgr Marek Kowalik

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Adamczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Siedlik

Doradztwo zawodowe

mgr Anna Rajski