W Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach w roku szkolnym 2021/2022 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.