AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA 2021

W Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach od roku szkolnego 2021/2022 realizowany jest rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica.

Międzyszkolna sieć współpracy


Przykłady dobrych praktych

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach została objęta wsparciem w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” przez Gminę Wierzchosławice. Dzięki udziałowi w Programie do szkoły trafił sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, taki jak: monitor interaktywny, laptop wraz z akcesoriami, tablety, programy do terapii: „Wspomaganie rozwoju pro”, „Dysleksja pro”, „Matświat pro”, „Moc emocji”, Śmiało do szkoły”, „Spektrum autyzmu pro”, Logopedia pro”. Zakupiony w ramach Programu sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do terapii będą wykorzystywane w procesie dydaktycznym oraz umożliwią podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Całkowity koszt zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla szkoły wyniósł 43750 zł, w tym 35000 zł (80%) stanowi dotacja z budżetu państwa a 8750 zł (20%) wkład własny Gminy Wierzchosławice.

Link do strony Programu w Gminie Wierzchosławice https://www.wierzchoslawice.pl/rzadowy-program-aktywna…/