Nasza szkoła wyróżniona tytułem „Szkoła w Chmurze”

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, otrzymała od firmy Microsoft tytuł „Szkoła w Chmurze”, za działalność na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych u uczniów i nauczycieli.Wprowadzenie Microsoft Office 365, jako jednorodnej platformy zdalnego nauczania dla uczniów klas 4-8 już w kwietniu 2020, umożliwiło nauczycielom i uczniom darmowy dostęp do wszystkich aplikacji Microsoft dla Edukacji.…

Czytaj więcej

„Wirusie w koronie- pokonamy cię”

W dniach 11 – 25 maja 2020r. w trakcie prowadzenia zdalnego nauczania, biblioteka szkolna wraz ze świetlicą szkolną, zorganizowała konkurs plastyczny połączony z konkursem wiedzy o koronawirusie. Konkurs obejmował dwie kategorie : * dla klas 0-IV był to konkurs plastyczny, * dla klas V- VIII był to konkurs wiedzy o COVID-19. Celem konkursu było propagowanie odpowiedzialnego zachowania…

Czytaj więcej

ODBIÓR ŚWIADECTW SZKOLNYCH – 26 CZERWCA 2020

W dniu 26 czerwca będą dostępni tylko wychowawcy dla swoich wychowanków. Odbiór świadectw i nagród odbędzie się  o wyznaczonych godzinach i w wyznaczonym miejscu, przy zachowania wytycznych sanitarnych w związku z Covid-19. Uczniowie odbierający świadectwa i nagrody muszą mieć założoną maseczkę, wejść określonym wejściem z zachowaniem odległości co najmniej 1,5m. Świadectwo będzie wręczać wychowawca. Po…

Czytaj więcej

KOMPUTERY DLA UCZNIÓW

Do naszych uczniów trafiają kolejne laptopy, przekazane szkole przez Urząd Gminy Wierzchosławice, które pomogą w realizacji zdalnego nauczania. Jest to efekt rozstrzygnięcia drugiego już konkursu do którego przystąpiła Gmina Wierzchosławice. Konkurs organizowany był przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Czytaj więcej

Komunikat Dyrektora szkoły z dnia 14.05.2020

Informuję, iż zmianie ulegają dodatkowe dni wolne przeznaczone na dni, w których w szkole odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin ósmoklasisty. Dodatkowe dni wolne, tj.: 21.04.2020r.; 22.04.2020r.; 23.04.2020r. wyznaczone przez dyrektora szkoły na egzamin ósmoklasisty zmienione zostają na dni: 16.06.2020r.; 17.06.2020r.; 18.06.2020r.

Czytaj więcej