ZAJĘCIA DODATKOWE

"MAŁA SZKOŁA"

SZACHOWE

ROBOTYKA

TANECZNE

SPORTOWE

WIEDZOWE

PLASTYCZNE

"DUŻA SZKOŁA"

WOKALNE

ROBOTYKA

DZIENNIKARKIE

JĘZYKOWE