ŻYWIENIE - INFORMACJE

INFORMACJE

  • Od 01.02 2023r. koszt jednego obiadu wynosi 8,00 zł. dla uczniów klas I-VIII.
  • Od 01.02.2023r. koszt dziennego wyżywienia wynosi 10 zł dla dzieci oddziału przedszkolnego (kl.”0”). 
  • Nieobecności na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel. 14 6797342 wewn. 21 lub
  • kom: 790 640 260). Nieobecności nie zgłoszone, nie będą odpisywane.
  • Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek:  
  • nr 77 85910007 1300 0296 6739 0004 z dopiskiem np. Jan Nowak/III a/wrzesień 2022.
 
  • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie obiadów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , tel. 14 631-90-29