OPŁATY

  • Od 01.02 2022 r., koszt jednego obiadu wynosi 5,00 zł. dla uczniów klas I-VIII.
  • Od 01.02.2022r. koszt dziennego wyżywienia wynosi 7 zł dla dzieci oddziału przedszkolnego (kl.”0”).
  • Nieobecności na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel. 14 6797342 wewn. 21 lub kom: 790 640 260). Nieobecności nie zgłoszone, nie będą odpisywane.
  • Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach nr 77 85910007 1300 0296 6739 0004 z dopiskiem np. Jan Nowak/III a/wrzesień 2020.
 
  • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie obiadów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , tel. 14 631-90-29

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW ROK SZKOLNY 2020/2021

W budynku 713 „Mała Szkoła” :

KLASY 1-3 WYDAWANIE OBIADÓW:

JADALNIA KLASA SALA NR 9 KLASA
11,15 – 11,30 1 A 11,25 – 11,40 1 B
11,40 – 11,55 2 A 11,50 – 12,05 2 B
12,35 – 12,50 3 A 12,15 – 12,30 3 B

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Oddział Śniadanie Obiad Podwieczorek
0 A 8,30 12,05 – 12,25 14,00

 

W budynku 97  „Duża Szkoła” :

KLASY 4 -8

Klasa PRZERWA OBIADOWA
4 A i 5 A 11,10 – 11,25
7 A i 7 B 11,35 – 11,50
6 A i 6 B 12,00 – 12,15
8 A i 8 B 12,35 – 12,50

 

 

DEZYNFEKCJA

Pomieszczenia w których spożywane są posiłki są dezynfekowane po każdej grupie.

BUDYNEK 713 – GODZINY DEZYNFEKCJI:

JADALNIA SALA NR 9
11,30 – 11,40 11,40 – 11,50
11,55 – 12,05 12,05 – 12,15
12,25 – 12,35 12,35 – 12,45

BUDYNEK 97 – GODZINY DEZYNFEKCJI:

JADALNIA
11,25 – 11,35
11,50 – 12,00
12,15 – 12,25