OPŁATY

  • Od 01.02 2020 r., koszt jednego obiadu wynosi 4,50 zł. dla uczniów klas I-VIII.
  • Od 01.02.2020r. koszt dziennego wyżywienia wynosi 6 zł dla dzieci oddziału przedszkolnego (kl.”0”).
  • Nieobecności na obiadach należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie (tel. 14 6797342 wewn. 21 lub kom: 790 640 260). Nieobecności nie zgłoszone, nie będą odpisywane.
  • Wpłat za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

nr 77 85910007 1300 0296 6739 0004
z dopiskiem

np. Jan Nowak/III a/wrzesień 2020.

  • Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dofinansowanie obiadów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach , tel. 14 631-90-29

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW
ROK SZKOLNY 2020/2021

W budynku 713  „Mała Szkoła” :

KLASY 1-3

WYDAWANIE OBIADÓW:

JADALNIAKLASASALA NR 9KLASA
11,15 – 11,301 A11,25 – 11,401 B
11,40 – 11,552 A11,50 – 12,052 B
12,35 – 12,503 A12,15 – 12,303 B

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

OddziałŚniadanieObiadPodwieczorek
0 A8,3012,05 – 12,2514,00

W budynku 97  „Duża Szkoła” :

KLASY 4 -8

KlasaPRZERWA OBIADOWA
4 A i 5 A11,10 – 11,25
7 A i 7 B11,35 – 11,50
6 A i 6 B12,00 – 12,15
8 A i 8 B12,35 – 12,50

DEZYNFEKCJA

Pomieszczenia w których spożywane są posiłki są dezynfekowane po każdej grupie.

BUDYNEK 713 – GODZINY DEZYNFEKCJI:

JADALNIASALA NR 9
11,30 – 11,4011,40 – 11,50
11,55 – 12,0512,05 – 12,15
12,25 – 12,3512,35 – 12,45

BUDYNEK 97 – GODZINY DEZYNFEKCJI:

JADALNIA
11,25 – 11,35
11,50 – 12,00
12,15 – 12,25