PEDAGOG SPECJALNY

PEDAGOG SPECJALNY:

mgr Agnieszka Kura

mgr Marta Synowiec

„Problem dobrze ujęty to problem w połowie rozwiązany”

Charles Kettering

„Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn”

Francis Baco 

Czasem nie wszystko wychodzi nam tak, jak chcemy. Uczymy się, ale mamy problemy z zapamiętywaniem. Wiemy, co chcemy powiedzieć, ale nie umiemy tego ubrać w słowa. Nasz słaby wzrok, słuch lub niepełnosprawność ruchowa utrudniają nam pracę na lekcji.

Co wtedy? Rodzice zabierają nas do poradni, która może wydać Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wtedy właśnie do akcji wkracza pedagog specjalny, który współpracując z Dyrektorem, pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami oraz innymi specjalistami pomoże zminimalizować zaburzenia, które utrudniają zarówno życie, jak i naukę. Wesprze też nauczycieli w: doborze metod i form pracy na lekcji, w określeniu mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień, ale i przyczyn niepowodzeń. Wsparciem otoczy również Rodziców, którzy dowiedzą się, jak Ci pomóc.