INSTRUKCJA LOGOWANIA DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO UONET+

Strona logowania do e-dziennika szkoły (nowe okno): www.uonetplus.vulcan.net.pl/gminawierzchoslawice

Instrukcja logowania dla Rodziców/opiekunów prawnych – plik PDF, nowa karta .

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. – plik PDF, nowa karta

zał. 1 Karta dostępu Rodzica/opiekuna prawnego do dziennika elektronicznego oraz potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole – plik PDF, nowa karta.