Informacje dla Rodziców

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 630 – 1630

W związku z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID -19, do świetlicy szkolnej  przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących.

Załącznik – KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  • Po zajęciach w świetlicy dzieci mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie i dziecko ukończyło 7 rok życia.
  • Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wskazane przez rodziców (pisemne upoważnienie).

UWAGA !!!! Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej , zawarte są w „Procedurach bezpieczeństwa w szkole w czasie epidemii COVID -19”