ŚWIETLICA

KIEROWNIK ŚWIETLICY:

mgr Anna Rajski

Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 6:30 do 16:30

Świetlica zapewnia dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce, odpowiednie warunki do rekreacji i rozwijania swoich pasji. Wychowawcy świetlicy dokładają wszelkich starań, by uczniowie naszej szkoły spędzili czas pozalekcyjny w przyjaznej, miłej atmosferze w świetlicy szkolnej.

UWAGA!!!

  • Po zajęciach w świetlicy dzieci mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie i dziecko ukończyło 7 rok życia.
  • Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wskazane przez rodziców (pisemne upoważnienie).