Informacje dla Rodziców

Świetlica szkolna czynna jest:

  • w godzinach od 6:30 DO 16:30

Załącznik

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 – plik PDF do pobrania

  • Po zajęciach w świetlicy dzieci mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie i dziecko ukończyło 7 rok życia.
  • Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wskazane przez rodziców (pisemne upoważnienie).