Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

Informacje dla Rodziców

Świetlica szkolna czynna jest:

  • Szkoła macierzysta – w godzinach od 6:30 DO 16:30
  • Szkoła filialna – w godzinach OD 7:00 DO 15:00

W związku z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID -19, do świetlicy szkolnej  przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących.

Załącznik

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej – plik PDF do pobrania

  • Po zajęciach w świetlicy dzieci mogą samodzielnie wracać do domu, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę na piśmie i dziecko ukończyło 7 rok życia.
  • Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wskazane przez rodziców (pisemne upoważnienie).

 

Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej , zawarte są w:

„Procedurach bezpieczeństwa w szkole w czasie epidemii COVID -19” – plik PDF do pobrania