LOGOPEDA

LOGOPEDA

mgr Marta Synowiec

mgr Marta Kuciewicz-Lubera

„Nauczyć się dobrze mówić, to znaczy równocześnie nauczyć się dobrze myśleć, a nawet dobrze żyć” 

Izokrates

„Należy do dobrego wychowania dzieci, ażeby dobrze wykształcić narzędzie mowy, ażeby dzieci nauczać każde słowo doskonale wyraźnie i czysto wymawiać.
I to będzie pierwsza nauka, którą dzieci powinny odebrać od matki, ojca i wychowawców.”  

Jędrzej Śniadecki 

„Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa (…)”

Juliusz Słowacki

MOWA jest jedną z największych umiejętności człowieka – dzięki niej możemy porozumiewać się z innymi, przekazywać swoje myśli, uczucia, pragnienia, dzielić się doznaniami, ukazywać wnętrze swojej duszy lub opisać otaczający świat. Jest jedną z ważniejszych form aktywności człowieka, a jej zaburzenia powodują konsekwencje zarówno w funkcjonowaniu społecznym, jak i poznawczym.

Umiejętność sprawnego posługiwania się mową jest szczególnie ważną cechą w dzisiejszym świecie oraz warunkiem decydującym o pełnym rozwoju i poczuciu sukcesu współczesnego człowieka. 

Zdarza się, że rodzice bagatelizują ten problem: ,,Sam z tego wyrośnie”, ,,To rodzinne”, ,,Nie mamy na to czasu” – takie wypowiedzi sugerują brak zrozumienia znaczenia prawidłowego rozwoju mowy dla funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Niewłaściwa artykulacja czyni wypowiedź niezrozumiałą, trudną w odbiorze a nawet wyśmiewaną przez innych. Dziecko przeżywa przykre chwile związane z jakością życia gdy jego wypowiedź jest oceniana negatywnie.

Wady wymowy mogą sprawić, że zmieni się osobowość dziecka. Może stać się ono zamknięte w sobie, nielubiane, nieśmiałe, niepewne swoich racji, wycofane, odizolowane. Niestety, może także funkcjonować poniżej swoich możliwości intelektualnych.

Wada wymowy może powodować obniżoną ocenę osoby i jej możliwości, poczynając od dzieciństwa, a potem w życiu dojrzałym. Może także utrudniać realizację niektórych ważnych celów, włącznie z brakiem możliwości pracy w upragnionym zawodzie. Dla wielu osób argumentem najbardziej przemawiającym za koniecznością poprawy artykulacji jest istnienie związku pomiędzy niewłaściwą wymową, a pojawieniem się trudności w nauce czytania i pisania.

Wady wymowy mogą utrudniać dzieciom w szkole nie tylko życie społeczne, ale także naukę. Dziecko z wadami wymowy jest o wiele bardziej narażone na trudności w czytaniu i pisaniu. Uczeń z nieprawidłową artykulacją głosek będzie źle wymawiać, a jednocześnie i zapisywać pewne głoski. Co więcej, ten sam problem pojawi się w czytaniu, gdzie głoski będą zastępowane innymi.

Uczniowie z wadami wymowy nie mają łatwego życia, bardzo często funkcjonują poniżej swoich możliwości, gdyż wypowiadając się unikają trudniejszych w wymowie słów, upraszczają swoje wypowiedzi, nierzadko nie wyrażają swoich myśli w pełni. Niestety, często ich rodzice nie oczekują od nich sukcesów edukacyjnych, a to nie zachęca dzieci do nauki. Może zdarzyć się, że są karcone, ośmieszane i poniżane, zarówno w domu, jak i w szkole. Dlatego tak ważne jest, aby każde dziecko z wadą wymowy jak najwcześniej trafiło na terapię logopedyczną. 

Wady wymowy to problem dość powszechnie występujący u małych dzieci, jeśli zostanie zbagatelizowany, niesie za sobą komplikacje w życiu nastolatka, a często i dorosłego człowieka.

Warto więc zapamiętać, że kiedykolwiek mamy do czynienia z takim problemem w życiu codziennym należy poszukać pomocy  u logopedy.