LOGOPEDA

LOGOPEDA : mgr MARTA SYNOWIEC

zaprasza na indywidualne konsultacje rodziców i uczniów,
zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2019/2020

Jestem do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
od godz. 9:00 do godz.19: 00. 

Możliwość  kontaktu:

 • e- dziennik,
 • facebook,
 • Messenger,
 • Skype,
 • email: synowiecmarta@interia.pl

 

Najczęstsze przyczyny wad wymowy

 • obniżona sprawność ruchowa narządów artykulacyjnych (zwłaszcza języka, warg)
 • nieprawidłowe nawyki połykania i oddychania
 • wady zgryzu
 • nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego np. skrócone wędzidełko językowe
  wady słuchu
 • dysfunkcje słuchu fonematycznego
 • długotrwałe utrzymywanie się infekcji i niedrożności w obrębie jamy nosowej, (związane z alergiami, przerostem trzeciego migdałka co wpływa np. na kształtowanie się nieprawidłowego toru oddychania)
 • częste infekcje górnych dróg oddechowych,
 • brak bodźców do mówienia np. kiedy rodzice poświęcają zbyt mało czasu i nie mówią do dziecka,  (dziecko uczy się mówić naśladując dorosłego)
 • zbyt wiele bodźców słownych, (reakcją obronną dziecka może być niechęć do mówienia)
 • naśladowanie niewłaściwych wzorców językowych ze środowiska rodzinnego
 • uszkodzenia ośrodków i dróg nerwowych unerwiających narządy mowy,
 • nieprawidłowe funkcjonowanie centralnego układu nerwowego,
 • i inne.

Skutki wad wymowy

Wady wymowy to problem dość powszechnie występujący u małych dzieci, jeśli zostanie zbagatelizowany, niesie za sobą komplikacje w życiu nastolatka, a często i dorosłego człowieka.

Konsekwencje wad wymowy:

 • trudności w nabywaniu języka;
 • mowa niewyraźna, czasami nie zrozumiała dla otoczenia;
 • problemy w nauce pisania (dzieci piszą tak, jak mówią)
 • problemy w nauce czytania (niewłaściwa wymowa czytanego tekstu, często jest powiązana ze zmianą sensu treści);
 • mylenie liter (dziecko ma problem z zapamiętaniem obrazu graficznego litery, gdy nie potrafi jej prawidłowo wymówić);
 • porażki w szkole powodujące niechęć do nauki;
 • zdarza się, że dzieci z wadą wymowy są wyśmiewane przez rówieśników;
 • przyczyniają się do wady zgryzu (np. przy seplenieniu międzyzębowym – zgryz otwarty);
 • ograniczona możliwość wyboru zawodu w życiu dorosłym;
 • konsekwencje na podłożu psychologicznym: niska samoocena, obniżone poczucie własnej wartości, nieśmiałość, logofobia (strach przed wypowiadaniem się), kompleksy, brak pewności siebie, wycofanie, brak bliskich przyjaciół, mała otwartość, izolacja społeczna, unikanie sytuacji społecznych w których trzeba mówić, niezadowolenie z życia;
 • stereotypy i uprzedzenia w stosunku do ludzi z wadą wymowy.

Czy wada wymowy „przejdzie” sama?

Należy rozróżnić wadę wymowy od niekończonego rozwoju mowy.

Niezakończony rozwój mowy występuje gdy dziecko substytuuje głoskę/głoski trudniejsze do wymówienia na łatwiejsze (np. sz zamienia na s,  zamiast szkoła mówi skoła, albo r na l zamiast rower mówi lowel) do 6 roku życia jest to zjawisko prawidłowe związane z rozwojem mowy dziecka. Natomiast dziecko które rozpoczyna naukę czytania i pisania powinno mieć już zakończony rozwój mowy aby mogło się zapoznać z językiem pisanym.

Wada wymowy (deformacja dźwięku) występuje gdy dziecko czy osoba dorosła zastępuje daną głoskę dźwiękiem z poza systemu języka polskiego. W przypadku niezakończonego rozwoju mowy – większość dzieci zaczyna z czasem mówić poprawnie (jeśli nie istnieją przyczyny, które spowodują wadę wymowy). Zdarzają się dzieci, które już w wieku 4 lat realizują prawidłowo wszystkie głoski, a niektóre dzieci zaczynają dopiero w wieku 6,5 lat, jest to związane z ich indywidualnym rozwojem. Niestety w przypadku wady wymowy niezbędna jest pomoc logopedy.

Wada wymowy sama nie „przejdzie”, wymaga odpowiednich ćwiczeń oraz usunięcia przyczyny jej powstania (jeśli jest to możliwe).

Prawidłowy sposób połykania

Dlaczego prawidłowy sposób połykania jest tak ważny.

https://www.logopeda-wroc.pl/sztuka-polykania-czyli-slow-o-pozycji-jezyka/

Prawidłowy sposób oddychania

Dysfunkcja oddychania – przyczyny i skutki

http://cmpanorama.pl/zajecia-z-logopeda-trening-prawidlowego-oddechu-cz-1/

Przejawy zaburzeń słuchu mownego

Co to jest słuch mowny.

W jaki sposób zaburzenie słuchu mownego wpływa na funkcjonowanie dziecka:

http://www.poradnik-logopedyczny.pl/wychowanie-sluchowe/wychowanie-sluchowe/261/sluch-fonematyczny.html

Przejawy zaburzeń słuchu mownego:

https://www.logopedia.net.pl/artykuly/114/przejawy-zaburzen-sluchu-mownego.html

Analizator słuchowy

Propozycje ćwiczeń stymulujących rozwój funkcji słuchowych.

https://drive.google.com/file/d/1hsx3s4cKd8ozlshIU7trBf0qcqox2wwV/view?usp=sharing

Percepcja słuchowa – ćwiczenia

Ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w wieku od 3 do 5 oraz 6/7 letnich.

Ćwiczenia słuchu fonematycznego oraz analizy i syntezy sylabowej i głoskowej.

https://drive.google.com/file/d/1XhbAGssrQKfunOhuL_d0ImP_psAg6-Zs/view?usp=sharing

Rozwój mowy dziecka

Etapy rozwoju mowy dziecka od urodzenia do 6 /7 roku życia.

http://poradnik-logopedyczny.pl/profilaktyka-logopedyczna/rozwoj-mowy/7/etapy-rozwoju-mowy-dziecka.html

Różnice w funkcjonowaniu dziecka 6 i 7 letniego

https://drive.google.com/file/d/1n6ZfUPIR1XaZfF8-BDA_87tlfNy0nuQy/view?usp=sharing

Jak motywować dzieci do pracy w domu – poradnik logopedyczny

 • o czym należy pamiętać wykonując ćwiczenia logopedyczne w domu
 • motywowanie dziecka do ćwiczeń logopedycznych
 • przykłady zabaw logopedycznych, które można wykorzystać w trakcie codziennych ćwiczeń
http://pppluban.org/jak-motywowac-dzieci-do-pracy-w-domu-praktyczny-poradnik-logopedyczny-dla-rodzicow/

12 przykazań logopedycznych dla rodziców

http://poradnik-logopedyczny.pl/profilaktyka-logopedyczna/ksztaltowanie-mowy/25/12-przykazan-logopedycznych-dla-rodzicow.html

Porady eksperta – prof. Jagody Cieszyńskiej (psychologa, logopedy)

https://czasdzieci.pl/eksperci/id,50e5-psycholog_logopeda.html

Poradnik dla rodziców

 • odrabianie prac domowych przez dziecko
 • motywacja dziecka do nauki
 • trudności dziecka z koncentracją uwagi

http://www.sp6.laziska.pl/porada.htm

Nauka przez zabawę

 • Gry edukacyjne – język polski dla uczniów od przedszkola do 8 klasy (nauka pisania na klawiaturze, zabawy słowne, bajki, ćw. z ortografii i inne):

http://pisupisu.pl/

 • Gry matematyczne dla uczniów od zerówki do 8 klasy

https://www.matzoo.pl/

Zadania logopedy w szkole

Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
 • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.