POCZET SZTANDAROWY

OPIEKUN
POCZTU SZTANDAROWEGO

mgr Elżbieta Biały

mgr Małgorzata Szymoniak

POCZET SZTANDAROWY
2022/2023

Jowita Flis

Kacper Hetman

Aleksandra Szymoniak

Tobiasz Kulpa

Zuzanna Suda

Kacper Szczupak

Jeremi Ogar

Jacek Przybyła