WYKAZ PLACÓWEK ORAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Krzyska 17 a,  tel . (014) 627 27 07

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie, ul. Szarych Szeregów 1, tel. (014) 655 36 36, lub (014) 655 66 59

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie, ul. Szujskiego 66, tel. (014) 621 56 83

Poradnia Specjalistyczna ”Arka” Tarnów – Plac Katedralny 6-Katolicki Telefon Zaufania 19487

Telefon Zaufania Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie – 0667977678

Rzecznik Praw Dziecka –telefon informacyjno-interwencyjny, tel. (022) 696 55 50

„Niebieska linia” –Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  tel. (014) 626 26 50

Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zespół Przychodni Specjalistycznych Tarnów ul. Mostowa 6,  tel. (014) 621 30 39

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci – 800 100 100