RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

PRZEWODNICZĄCA:

Sylwia Rdzak

WICEPRZEWODNICZĄCA:

Iwona Martyka

SKARBNIK:

Regina Pyrek

SEKRETARZ:

Małgorzata Szymoniak

KONTO RADY RODZICÓW:

NAZWA BANKU : KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

NR KONTA : 34 8591 0007 1301 0293 7946 0002

SKŁAD RADY RODZICÓW:

KLASA/ODDZIAŁ:

PRZEDSTAWICIEL RADY ODDZIAŁOWEJ:

0 A

Katarzyna Korman

0 B

Oliwia Siwadłowska

1 A

Katarzyna Porosło

1 B

Paulina Dzierwa

2 A

Natalia Bargieł

2 B

Sylwia Rdzak

3 A

Justyna Gwóźdź

3 B

Katarzyna Zyguła-Kudelska

4 A

Jowita Strojna

4 B

Ewelina Głodzik

5 A

Regina Pyrek

5 B

Marzena Padło

6 A

Renata Rzepa

6 B

Barbara Rzymek

7

Iwona Martyka

8 A

Małgorzata Szymoniak

8 B

Agnieszka Padło