RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

PRZEWODNICZĄCA:

Marzena Padło

WICEPRZEWODNICZĄCA:

SKARBNIK:

SEKRETARZ:

KONTO RADY RODZICÓW:

NAZWA BANKU : KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

NR KONTA : 34 8591 0007 1301 0293 7946 0002

SKŁAD RADY RODZICÓW:

KLASA/ODDZIAŁ:

PRZEDSTAWICIEL RADY ODDZIAŁOWEJ:

0 A

0 B

1 A

1 B

2 A

2 B

3 A

3 B

4 A

4 B

5 A

5 B

6 A

6 B

7 A

7 B

8