REGULAMIN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.100-lecia RUCHU LUDOWEGO W WIERZCHOSŁAWICACH