W związku z realizacją Rządowego Programu Aktywna Tablica 22 marca 2022 powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli”.

Szkoły uczestniczące w sieci:

> Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.

> Szkoła Podstawowa  Specjalna Nr 165 im. Bł. M. Angeli Truszkowskiej w Krakowie.

> Szkoła Podstawowa Specjalna nr 9 w Siemianowicach Śląskich.

> Podstawowa im. Ks.Jana Twardowskiego w Ostrowie.

> Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy.

> Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach

> Szkoła Podstawowa w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. ks.J.Twardowskiego w Bochni.

> Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy.

Celem międzyszkolnej sieci współpracy jest:

  • wymiana informacji i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej na zajęciach lekcyjnych, w celu podniesienia jakości pracy szkoły
  • (analiza „dobrych praktyk” stosowana przez uczestników), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych,
  • zwiększenia efektywności procesu nauczania we wszystkich tych placówkach