ZAPISY I REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023.

Zapisy i rekrutacja prowadzone będą w dniach od 21 lutego do 4 marca br.

 

Oddział przedszkolny

Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2016 i młodsze.

      Jeżeli dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w naszej szkole i tutaj będzie kontynuować wychowanie przedszkolne, to rodzic wypełnia deklarację („Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego”)

      Rodzice dzieci nowo zapisywanych składają wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego. („Wniosek zapisu do oddziału przedszkolnego” wraz z załącznikami).

 

 

Klasa pierwsza

Do klasy I przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2015.

     Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej zapisywane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia („Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej”).

 

      Rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I. („Wniosek zapisu do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły” wraz z załącznikami).

 

 

Informacje dodatkowe:

 

Dokumenty, podpisane przez oboje rodziców /opiekunów prawnych/ przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w sekretariacie szkoły: w pon. w godz. 7.00 – 17.00. oraz od wt-pt w godz. 7.00 – 15.00. Wymagany dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek.

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

 

                                                                                                                                                                                           Magdalena Szybilska

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DOSTĘPNE SĄ NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE REKRUTACJA 2022/2023