REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH
Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach