WYNIKI I GMINNEGO KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ W KATEGORII – UTWÓR LITERACKO-POETYCKI : WIERSZ

Wyniki I Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Na skrzydłach Orła z Anglii do Wierzchosławic po niepodległość” płk. Adam Boryczka (1913 – 1988) Żołnierz Wyklęty z Wierzchosławic w kategorii – utwór literacko-poetycki : wiersz.
Do konkursu zgłoszono pięć utworów poetyckich ze Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach. Komisja dokonała oceny utworów wyłaniając laureatów konkursu.
 
Wyniki Konkursu:
I miejsce Daria Wilk – SP Wierzchosławice
II miejsce Jakub Bogusz – SP Wierzchosławice
III miejsce Przemysław Boruta – SP Wierzchosławice
 
Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie uczniów biorących udział w konkursie.