Szkoła Podstawowa im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach przystąpiła do realizacji Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 3. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów.

     Głównym celem udziału naszej szkoły w projekcie jest poprawa jakości kształcenia ukierunkowanego na efekty nauczania i uczenia się oraz wsparcie uczniów klas I – III w zakresie podnoszenia ich kompetencji kluczowych w obszarze nauk przyrodniczych oraz kreatywnych oraz uczniów klas IV – VIII w zakresie podnoszenia ich kompetencji kluczowych w obszarze  języków obcych.

     W ramach zadania grantowego w okresie od marca do czerwca 2023 roku dla uczniów naszej szkoły będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne w formie koła zainteresowań z przyrodniczych ,kreatywnych oraz zajęć z języka angielskiego.

     Udział uczniów w zajęciach jest poprzedzony rekrutacją, która będzie prowadzona w dniach 27 lutego 2023r.  – 3 marca 2023r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Szkoły – linki zamieszczono poniżej:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU – plik PDF do pobrania

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU ORAZ REALIZACJI ZAJĘĆ – plik PDF do pobrania

FORMULARZ REKRUTACYJNY – plik PDF do pobrania

DEKLARACJA ZGODY ZAJĘCIA KREATYWNE 1-3 – plik PDF do pobrania

DEKLARACJA ZGODY MALI ODKYWCY 1-3 – plik PDF do pobrania

DEKLARACJA ZGODY ENGLISH IS FUN 4-8 – plik PDF do pobrania