WYNIKI I GMINNEGO KONKURSU WIEDZY HISTORYCZNEJ W KATEGORII – TEST PISEMNY

      W dniu 13 stycznia 2023r. w naszej szkole odbył się etap pierwszy  Gminnego Konkursu Wiedzy Historycznej „Na skrzydłach Orła z Anglii do Wierzchosławic po niepodległość” płk. Adam Boryczka (1913 – 1988) Żołnierz Wyklęty z Wierzchosławic w kategorii – praca pisemna.
       W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z gminy Wierzchosławice.
Uczestnicy konkursu mieli rozwiązać test, który zawierał 30 pytań. Po napisaniu testu komisja dokonała oceny prac wyłaniając laureatów konkursu.
 
Wyniki Konkursu:
I miejsce Stanisław Skórka – SP Mikołajowice
II miejsce Karol Padło – SP Rudka
III miejsce (ex aequo) Zuzanna Kasperek – SP Mikołajowice oraz Filip Pacholik – SP Wierzchosławice
 
Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie uczniów biorących udział w konkursie.