REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH
Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach

1.Zarządzenie 15/2024 Wójta Gminy  Wierzchosławice  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzchosławice jest organem prowadzącym. – plik PDF do pobrania

 

2.Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 – plik PDF do pobrania

 

3.Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 – wnioski PDF do pobrania

4.Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2024/2025 – wnioski PDF do pobrania