ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
 
I. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego – plik PDF do pobrania
 

II. Wniosek zapisu  do oddziału przedszkolnego – plik PDF do pobrania

 

    ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU :

       1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik PDF do pobrania

 

       2. Potwierdzenie woli zapisu  do oddziału przedszkolnego – plik PDF do pobrania

 

       3. Kryteria Organu Prowadzącego:

            3.1. Oświadczenie rodziców obojga pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym – plik PDF do pobrania

            3.2. Oświadczenie jednego rodzica pracującego/studiującego w systemie stacjonarnym – plik PDF do pobrania

            3.3. Oświadczenie o pobycie w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie – plik PDF do pobrania

            3.4. Oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania dziecka od szkoły/oddziału przedszkolnego – plik PDF do pobrania

            3.5. Oświadczenie o odległości miejsca pracy jednego z rodziców od szkoły/oddziału przedszkolnego  – plik PDF do pobrania

            3.6. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły/ oddziału przedszkolnego – plik PDF do pobrania

      4. Kryteria ustawowe:

            4.1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – plik PDF do pobrania

            4.2. Oświadczenie o niepełnosprawności kandydata – plik PDF do pobrania

            4.3. Oświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata – plik PDF do pobrania

            4.4. Oświadczenie o niepełnosprawności obojga z rodziców kandydata – plik PDF do pobrania

            4.5. Oświadczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata – plik PDF do pobrania

            4.6. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie – plik PDF do pobrania

            4.7. Oświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą – plik PDF do pobrania