KLASA I
I. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej – plik PDF do pobrania 
 
II. Wniosek zapisu  do klasy pierwszej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły – plik PDF do pobrania


       ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU :
       1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – plik PDF do pobrania


       2. Potwierdzenie woli zapisu  dziecka – plik PDF do pobrania


       3. Kryteria Organu Prowadzącego:
            3.1. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły gdzie składany jest wniosek – plik PDF do pobrania
            3.2. Oświadczenie o uczęszczaniu kandydata w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole – plik PDF do pobrania
            3.3. Oświadczenie obojga rodziców pracujących – plik PDF do pobrania
            3.4. Oświadczenie jednego rodzica pracującego – plik PDF do pobrania
            3.5. Oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania dziecka od szkoły – plik PDF do pobrania
            3.6. Oświadczenie o odległości miejsca pracy rodzica od szkoły – plik PDF do pobrania