• 21 i 22 grudnia 2020r. – dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • 23 – 31 grudnia 2020r. – przerwa świąteczna
  • 4 – 17 stycznia 2021r. – ferie zimowe