Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

W ramach realizacji _Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej
z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany
głównie do rodziców.

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing