ZEBRANIA DLA RODZICÓW KL. 0-8

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach zaprasza Rodziców uczniów klas 0-8 na zebrania z wychowawcami klas, które odbędą się: 

Klasy 0-3  14.12.2022r. godz.17,00 – budynek 713

Klasy 4-8 15.12.2022r. godz.17,00 – budynek 97