„WIWAT 3 MAJ !”

Uczymy się historii naszej Ojczyzny- akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniów przygotowali;p.K. Gajdosz, p. W Siedlik, p. A. Mach.

FOTO