„Świetlicowa pomoc edukacyjna”


Mając na uwadze trudną sytuacją uczniów oraz Państwa , w związku ze stanem pandemii i koniecznością wejścia w zdalne nauczanie, świetlica szkolna oferuje pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych, utrwalaniu i powtarzaniu poznanego materiału.

Rodziców zainteresowanych taką formą pracy indywidualnej lub grupowej uczniów, prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z wychowawcą świetlicy: Małgorzatą Szymoniak.

Osoby zainteresowane zostaną dołączone do zespołu „Świetlicowa pomoc edukacyjna”. Nasze spotkania prowadzone będą poprzez platformę Teams, według ustalonego harmonogramu.