12-13 listopada 2020r. dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego, dni 12-13 listopada 2020r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tych dniach w klasach 1-8 nie będą odbywały się zajęcia zdalne.