SPRAWDZIAN NAPISANY :-)

{yasig
images/yasig/sprawdzian14/640_1.jpg|
images/yasig/sprawdzian14/145_1.jpg|
1.jpg||

images/yasig/sprawdzian14/640_2.jpg|
images/yasig/sprawdzian14/145_2.jpg|
2.jpg||

images/yasig/sprawdzian14/640_3.jpg|
images/yasig/sprawdzian14/145_3.jpg|
3.jpg||
}
Dzisiaj – 1 kwietnia 2014r. uczniowie klas VI-tych pisali swój pierwszy egzamin- SPRAWDZIAN. Do sprawdzianu przystąpiło 34 uczniów. Teraz czekamy na wyniki….. 🙂