REKRUTACJA 2024/2025

W zakładce REKRUTACJA na szkolnej stronie internetowej,  opublikowano Zarządzenie Nr 15/2024 Wójta Gminy Wierzchosławice z dnia  31 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i  postępowania uzupełniającego na rok szkolny  2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Wierzchosławice jest organem prowadzącym.

Link do zakładki <<REKRUTACJA>>