REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

08.04.2017r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych (Dz. U. Nr 36,poz155 ze zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

                             W dniach 10 – 12 kwietnia 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im.100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach będą uczestniczyć w Rekolekcjach Wielkopostnych w Parafii Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach.

                               W tych dniach uczniowie są zwolnieni z zajęć szkolnych. Dzieciom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zapewnia opiekę zgodnie z planem i czasem jej pracy, po wcześniejszym zgłoszeniu u wychowawcy klasy, bądź w sekretariacie szkoły.

                               

HARMONOGRAM REKOLEKCJI

Poniedziałek (10 kwietnia 2017r.)

KLASY 0-VI

– 10:00 – MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI I NAUKA ŚPIEWU

– 10:45 – KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

– 11:00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ

 

Wtorek (11 kwietnia 2017r.)

– 10:00 – MSZA ŚWIĘTA Z NAUKĄ REKOLEKCYJNĄ (KLASY 0-II)

– 11:00 – DROGA KRZYŻOWA (KLASY I-VI)

– 11:40 – RACHUNEK SUMIENIA (KLASY III-VI)

– 12:00 – SPOWIEDŹ ŚWIĘTA (KLASY III-VI)

– 12:30 – MODLITWA POŁUDNIOWA I OBRZĘD KOMUNII ŚWIĘTEJ

 

Środa (12 kwietnia 2017r.)

KLASY 0-VI

– 10:00 – MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE REKOLEKCJI I NAUKA ŚPIEWU

– 10:45 – MSZA ŚWIĘTA I NAUKA REKOLEKCYJNA

 

Uczniowie wychodzą na rekolekcje spod budynku szkoły wraz z nauczycielem. Po zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie nie mają zajęć.