REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2016

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych (Dz. U. Nr 36,poz155 ze zm.) uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

                             W dniach 21 – 23 marca 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im.100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach będą uczestniczyć w Rekolekcjach Wielkopostnych w Parafii Matki Bożej Pocieszenia   w Wierzchosławicach.

                               W tych dniach uczniowie są zwolnieni z zajęć szkolnych. Dzieciom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, szkoła zapewnia zajęcia zgodnie z planem i czasem jej pracy, po wcześniejszym zgłoszeniu wychowawcy klasy, bądź w sekretariacie szkoły.

                               Prosimy zainteresowanych rodziców o zwrotną odpowiedź do dnia 18.03.2016r. ( piątek).

                                       HARMONOGRAM KOLEKCJI

 Nauka rekolekcyjna :

poniedziałek ( 21 marca 2016r.)   od godz.  10. 30  do 11 30

wtorek          (22 marca 2016 r.) :

    • od godziny  od 1030 do 1100 spowiedź dla klas III – VI ,

    • od godziny 1100 do 11.30. nauka rekolekcyjna dla klas I-VI.

środa             (23 marca 2016r.)    od godz.  10. 30  do 11 30

Uczniowie wychodzą na rekolekcje spod budynku szkoły wraz z  nauczycielem.  Po  zakończeniu nauk rekolekcyjnych uczniowie  nie maja zajęć.