PROGRAM RODZINA 500 +

Komunikat  w sprawie Programu  „Rodzina 500 plus”.

 Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wierzchosławicach   informuje,  że od 15 marca 2016 r. w  budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice w  godzinach pracy Urzędu tj.  poniedziałek  –  czwartek:  7:30  –  15:30,  piątek:  8:00  –  16:00   będą  wydawane wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w ramach   Programu  „Rodzina 500 plus”.

Punkty wydawania wniosków:

  • Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wierzchosławice – pokój nr 12, (I piętro),
  • Biuro świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – pokój nr 01 , (parter),
  • Biura pracowników socjalnych – pokój nr  49,51,52, (III piętro).

 Wnioski wraz z dokumentami  będą przyjmowane  od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu, w budynku Urzędu Gminy Wierzchosławice w godzinach pracy Urzędu.

 Punkty przyjmowania wniosków:

  • Sala konferencyjna Urzędu Gminy Wierzchosławice – pokój nr 12, (I piętro),
  • biuro świadczeń wychowawczych – pokój nr 9 (I piętro),

             Wnioski  są  również dostępne w formie elektronicznej na stronach internetowych www.wierzchoslawice.pl,  oraz www.gops.wierzchoslawice.pl 

            Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1   kwietnia   2016 r.   do   1  lipca  2016 r.,  to   świadczenie   wychowawcze   zostanie  przyznane

i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy,czyli od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,  świadczenie zostanie  przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

             Dodatkowych    informacji    udzielają   pracownicy   Działu   Świadczeń   Rodzinnych:   tel. 14/  631- 90-40, 14/ 631-90-35 oraz pracownicy socjalni GOPS: tel. 14/ 631-90-47, 14/ 631-90-29.

O dodatkowych szczegółach  będziemy informować na bieżąco.