Projekt „Jeżdżę z głową”

  INFORMACJE OGÓLNE

Dofinansowanie do projektu „Jeżdżę z głową” 2019

Sejmik Województwa Małopolskiego udzielił Gminie Wierzchosławice pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację w 2019 roku projektu pn.: „Jeżdżę z głową” w wysokości  7 900,00 zł.

Projekt ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez naukę jazdy na nartach. Umożliwi on zdobycie nowych umiejętności, poprawę kondycji fizycznej, wzrost bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich, spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu. W gminie Wierzchosławice projektem zostaną objęci uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych (48 uczniów). Nauka jazdy na nartach będzie wiązała się jednak z symboliczną opłatą, która ostatecznie pozwoli w pełni sfinansować projekt. Projekt realizowany będzie na stoku narciarskim Jastrzębia koło Ciężkowic, na który uczestnicy dowożeni będą autokarem. Na jednego uczestnika projektu przypada 20 godzin zajęć. Każda grupa będzie miała swojego opiekuna, oraz wykwalifikowanego instruktora narciarstwa. Projekt realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Polskiego Związku Narciarstwa dla tego typu zajęć. Kursy z jazdy na nartach odbywać się będą poza zajęciami szkolnymi.

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU:

  • Harmonogram

Data

2 luty 2019

9 luty 2019

10 luty 2019

16 luty 2019

23 luty 2010

Godziny zajęć

7,50 – 11,50

16,10 – 20,10

16,10 – 20,10

7,50 – 11,50

12,00 – 16,00

 

Godziny wyjazdu podane będą w osobnym komunikacie

  • Wpłaty

tytułem:  „Jeżdżę z głową” ( imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła),

przykład:  „Jeżdżę z głową”  Anna Nowak, kl. 5,  SP Wierzchosławice

Proszę o dokonywanie wpłat w terminie od  14 – 25 stycznia 2019 r. (tylko w przypadku zakwalifikowania się dziecka do udziału w projekcie)

Kwota wpłaty: 100 zł.

Na konto Urzędu Gminy Wierzchosławice

Numer konta bankowego:  20 8591 0007 0080 0207 2748 0010