223 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

30 kwietnia 2014 roku w Naszej Szkole, odbył się uroczysty apel poświęcony zbliżającej się 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klas V i VI w montażu słowno-muzycznym przypomnieli dlaczego jest to tak ważne święto dla Polaków. Konstytucja 3 Maja miała bowiem na celu zachowanie całości i suwerenności

{yasig
images/yasig/3maj14/640_1.jpg|
images/yasig/3maj14/145_1.jpg|
1.jpg||

images/yasig/3maj14/640_2.jpg|
images/yasig/3maj14/145_2.jpg|
2.jpg||

images/yasig/3maj14/640_3.jpg|
images/yasig/3maj14/145_3.jpg|
3.jpg||

images/yasig/3maj14/640_4.jpg|
images/yasig/3maj14/145_4.jpg|
4.jpg||

images/yasig/3maj14/640_5.jpg|
images/yasig/3maj14/145_5.jpg|
5.jpg||

images/yasig/3maj14/640_6.jpg|
images/yasig/3maj14/145_6.jpg|
6.jpg||
}

Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, znacząco ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Formalnie zniosła liberum veto. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą zasadniczą. Dziś żyjemy w wolnej Polsce. Z nadzieją patrzymy w przyszłość, nie możemy jednak zapomnieć o doświadczeniach minionych lat. W czasie uroczystości dzięki żywej lekcji historii zatrzymaliśmy się na chwilę i spojrzeliśmy w przeszłość. Uczniów do uroczystości przygotowali: p. K. Gajdosz, p. M. Koterbicka Borys oraz p. W. Siedlik.

/red. Marzena Koterbicka-Borys/