KOMUNIKAT – DZIEŃ FLAGI

2. maja 2014 r. (piątek),

jest dniem wolnym

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.