KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego
w Wierzchosławicach
Dyrektor: mgr Magdalena Szybilska
33-122 Wierzchosławice
tel. 146797-056, fax. 14 6797 349
adres e-mail: spwierzchoslawice@wp.pl