KOMUNIKAT Z DNIA 19.02.2021r.

Dyrektor szkoły informuje, że w dniu tj. 22.02.2021, Pani „STOP”, tj. opiekun dzieci i młodzieży przy przejściu w drodze do i ze szkoły będzie nieobecna.
Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w drodze do i ze szkoły przy przejściu dla pieszych.