REKRUTACJA – OGŁOSZENIE

 

REKRUTACJA – OGŁOSZENIE

       Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach ogłasza nabór uczniów  do klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych do Szkoły Podstawowej im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach oraz do Szkoły Filialnej w Bogumiłowicach na rok szkolny 2021/2022

      Zgłoszenia i wnioski  przyjmowane będą  w terminie postepowania rekrutacyjnego tj.: od  dnia 15.02.2021r. do 05.03.2021r. oraz w terminie postepowania uzupełniającego tj.: od dnia 19.04.2021r. do 23.04.2021r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej  im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach – Wierzchosławice 97, poprzez dziennik podawczy.

      Wnioski winny być podpisane przez oboje rodziców/opiekunów prawnych.

     Sekretariat Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach, dla potrzeb rekrutacji, pracował będzie w godzinach:

Poniedziałek –  wtorek:     od 7:00  do  17:00

Środa   –  piątek:              od 7:00  do  16:30

      Wszelkie informacje związane z rekrutacją oraz druki do  pobrania  znajdują się na stronie internetowej szkoły :  spwierzchoslawice.pl   oraz w siedzibach szkół. (Dotyczy Szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach oraz Szkoły Filialnej w Bogumiłowicach).      

Numer telefonu kontaktowego: 14 6 797 342

                                                                                        Dyrektor szkoły

                                                                                     Magdalena Szybilska

 

Wierzchosławice, dn.12.02.2021r.