Komunikat Dyrektora szkoły z dnia 14.05.2020

Informuję, iż zmianie ulegają dodatkowe dni wolne przeznaczone na dni, w których w szkole odbywa się, zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin ósmoklasisty.

Dodatkowe dni wolne, tj.: 21.04.2020r.; 22.04.2020r.; 23.04.2020r. wyznaczone przez dyrektora szkoły na egzamin ósmoklasisty zmienione zostają na dni: 16.06.2020r.; 17.06.2020r.; 18.06.2020r.