KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Z DNIA 06.05.2020.

Szanowni Rodzice

Dyrektor Szkoły informuje, iż zawiesza prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach oraz Szkole Filialnej w Bogumiłowicach w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, praca oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. 100- lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach oraz oddziale w Szkole Filialnej w Bogumiłowicach będą prowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Magdalena Szybilska

W załączniku zarządzenia Dyrektora Szkoły w/w sprawie.

1. Zarządzenie 14/2019/2020 z dnia 6 maja 2020r. – https://drive.google.com/open?id=1Zf7wjEGf7TkQ7E3ZwGl6d8JAAPbb0iSh

2. Zarządzenie 15/2019/2020 z dnia 6 maja 2020r. – https://drive.google.com/open?id=1xtrAaKyGpInuP6Z6n54v_3sPb75mtu4C