Komunikat Dyrektora Szkoły – oddziały przedszkolne

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach informuje, iż:

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych nastąpi poprzez wywieszenie w sekretariacie Szkoły macierzystej i Szkoły filialnej w dniu 12 marca 2020r.
  2. Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia odbywać się będzie od 13 marca 2020r. do 20 marca 2020r. w godz. 7:00 do 16:00, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach , Wierzchosławice 97
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 23 marca 2020r. poprzez wywieszenie w sekretariacie Szkoły macierzystej i Szkoły filialnej.

 

Ponadto Dyrektor szkoły informuje, iż będzie możliwość zapisów do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych i klasy czwartej oddziału sportowego w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.