Komunikat Dyrektora Szkoły – klasy pierwsze

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach informuje, iż:

  1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych  nastąpi poprzez wywieszenie w sekretariacie Szkoły macierzystej i Szkoły filialnej w dniu 20 marca 2020r.
  2. Potwierdzenie przez Rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia odbywać się będzie od 23 marca do 31 marca 2020r. w godz. 7:00 do 16:00, w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach , Wierzchosławice 97.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi w dniu 31 marca 2020r. poprzez wywieszenie w sekretariacie Szkoły macierzystej i Szkoły filialnej.