KOMUNIKAT

Przypominamy, iż zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego 2023/2024, dni 14-16 maja 2024 są dniami wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas 1-7.
W tych dniach odbywa się Egzamin Ósmoklasisty.
Oddziały przedszkolne pracują normalnie.

Zajęcia opiekuńcze pełnić będzie świetlica szkolna czynna w godz. od 6,30 do 16,30. w budynku 713 (mała szkoła)