KOMUNIKAT 1 MARCA 2017

       

          Dyrektor szkoły informuje, iż dzień 1 marca 2017 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W tym dniu, zgodnie z  harmonogramem zamieszczonym

w komunikacie poniżej, odbywać się będą zajęcia związane

z obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

 Działa świetlica szkolna.

 Pierwszy kurs autobusu  jedzie bez zmian , wyjazd ze szkoły 12.45 ostatni kurs w tym dniu. W razie potrzeby dodatkowy kurs wyjedzie zgodnie z rozkładem.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły :

14 6797 056