Historia szkoły

„Chlubą naszej szkoły jest tradycja i dzień dzisiejszy”

Pierwsza wzmianka o funkcjonowaniu szkoły w naszej miejscowości pochodzi z XV wieku. Była to szkoła nauki początkowej przy kościele parafialnym.

Przez stulecia zmieniał się nie tylko model kształcenia, ale i lokalizacja szkoły.

W 1937 roku Rada Gminna podjęła uchwałę o budowie nowej 7-klasowej szkoły. Budynek powstał, lecz wybuch II wojny światowej przeszkodził w ukończeniu prac.

Inwestycja została dokończona po wojnie i w tym budynku szkoła podstawowa mieściła się do 2001 roku. Wtedy decyzją Zarządu Gminy obiekt został przeznaczony na gimnazjum, a uczniowie szkoły podstawowej rozpoczęli naukę w zupełnie nowej, całkowicie nowoczesnej placówce.

Spojrzenie z perspektywy historii pozwala na stwierdzenie, że problem edukacji zawsze był ważny w naszej miejscowości.

Z dniem 1 września 2009 roku szkoła rozpoczęła pracę w nowej strukturze. 30 marca 2009 r Rada Gminy Wierzchosławice podjęła uchwałę, na mocy której dotychczasowe szkoły podstawowe: Szkołę Podstawową im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Bogumiłowicach oraz Szkołę Podstawową w Wierzchosławicach- Dwudniakach przekształcono w szkoły filialne – Filię Nr 1 oraz Filię nr 2 Szkoły Podstawowej im. 100–lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach.