GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

 

 

 

16 października 2012 r. dla uczniów klas V – VI szkoły macierzystej oraz szkoły filialnej w Bogumiłowicach przeprowadzono prelekcję profilaktyczno-edukacyjną. W ramach programu: „Godność człowieka” uczniowie zdobyli wiele ciekawych informacji na temat:„Agresja i przemoc”. Prowadzącym był p. Stanisław Koćwin. Uświadomił on uczniom, co to jest uzależnienie i w jaki sposób niszczy ono godność człowieka. Wykazał, że wszelkie używki wpływają na przemoc i agresję. Godny podkreślenia jest fakt bardzo aktywnej postawy uczniów, ich udział w dyskusjach i trafne uwagi, a także duża znajomość problemu.

/red . Lidia Frąc/